The Rambagh Golf Club: Top Players
Scroll down for the Hole in one List

Top Players

Men
S.No Name Handicap
1 Vishal Singh 0
2 Ghulam Ahmed 0
3 Damodar 0
4 Yogender K 0
5 Bhavani Shankar 0
6 Siddharth Sharma 0
7 Rattan Jain 0
8 Giriraj S 1
9 Harminder Chowdhary 1
10 Aman Jog Singh 4
11 Yasiga Rana 6
12 Prakoona 7
Share

Hole in one

Hole in one list Name Date Hole Yardage Par
1Purnima SethNov-12
2Kunal KuchhalAug-12
3Siddharth SharmaAug-12
4Bhagwan Sahai Aug-12
5Mahesh SinghalAug-12
6Sq Ldr (retd) D S MajithiaAug-12